סופרת, סדנאות לכתיבה יוצרת, עריכה ספרותית, כתיבת סיפורי חיים וביוגרפיות

 

 

 

 

מישל פוקו  - "דייר קנאי של המרחב"

 

 

מאמר במסגרת:

 

מתודולוגיות ותאוריה בחקר הספרות

 

 

 

תוכן העניינים:

 

  1. מבוא.

 

  1. מושג ה"הטרוטופיה" והגישה הביקורתית:

ב.1 . הטרוטופיה.

      ב.2 . מרחב, ידע וכוח.

 

  1. המתודה:

ג. 1. מחקר גיניאולוגי.

ג.2 . מרחב וארכיאולוגיה של הידע.

ג.3 . מרחב, הטרוטופיה ומחקר ספרותי.

 

  1. האמירה החברתית והתרבותית.

 

  1. סיכום.

 

ביבליוגרפיה.

 

 

 

  1. מבוא:

ניתן אולי לומר שאחדים מן הקונפליקטים האידיאולוגיים המניעים כיום את המחלוקות מתנהלים בין הצאצאים האדוקים של הזמן לבין הדיירים הקנאים של המרחב.[1]

 

 

מישל פוקו, ממוביליה של התנועה הפוסט-סטרוקטורליסטית שהחלה לפעול בצרפת בשנות השישים, נמנה על הוגי-הדעות והפילוסופים, שהשפיעו רבות על צורת החשיבה הפוסט-מודרניסטית בכללותה. פוקו אימץ חלק מהרעיונות של ניטשה ושל מרכס ובעקבותיהם טען שצורת החשיבה, על הקטגוריות (על-פי קנט)  ומבני-העומק (על-פי הניתוח הסטרוקטורליסטי) שלה, היא למעשה פועל יוצא של ההיסטוריה והתפתחות התרבות. אי-לכך, לדעתו, הבנה עכשווית של דפוסי החשיבה ודרכי הפעולה בחברה, המשקפים דפוסים אלה, מצריכה חקירה היסטורית להכרת המניעים העמוקים שיצרו את התשתית של התרבות האנושית על תחומי הידע שלה. פוקו מגדיר את עצמו כארכיאולוג בתחום הידע. הוא נובר בעבר, מתוך הסתכלות ביקורתית שאינה מכירה באקסיומות תיאורטיות של אמת ושקר ואשר מפרקת הנחות יסוד למרכיביהן ובוחנת אותם בקשר שבין ידע וכוח, וכל זאת כדי לחשוף את המהלכים שהובילו לעיצוב החשיבה התרבותית של ימינו. ענינו המיוחד של פוקו הוא ביחסה של החברה אל היחיד ואל "האחר"-"השונה" ובאמצעים בה היא משתמשת כדי להגדיר את עצמה. כפוסט - מודרניסט מובהק, הוא סרב להגדרה והשתייכות לזרם תיאורטי כל שהוא, שמביאה לדעתו לקיבעון, והעביר ביקורת על התפיסה המודרנית שהשליטה את התבונה על ההוויה בתחומי הידע השונים. יש לציין, כי בביקורתו הוא אינו שולל את תפקידה של התבונה והרציונאליות, אלא רק מתריע על הסכנות שבה. פוקו נשאר נאמן לעמדתו כמבקר פוליטי וחתרני "המראה לאירופים את דמותם דרך ביבי השופכין של עברם"[2],  ומתוך עמדה זו סרב לקבל על עצמו תפקידים של הובלת זרם או הנהגה, למרות השפעתו הרבה.

על-פי תפיסה זו, גם בחקר הספרות יש להתייחס להשפעות ההיסטוריות ולהתפתחות התרבות ואין לבודד את הניתוח הספרותי לניתוח צורני, או מבני בלבד המנותק מהקשרים אלה. מכאן שיש להתייחס להקשרים בין הדיסציפלינות השונות כחלק מהמחקר התרבותי. גם בקורס, כשהגענו למִשנותיהם של נציגי הפוסט-מודרניזם כמו פוקו, דרידה ועוד, עברנו מדיון המתמקד בחקר הספרות לדיון על חקר התרבות.

 

ובאשר למקומו של מושג ה"הטרוטופיה" בכתביו ובמשנתו של פוקו, הרי שזהו פן הנראה משני ולא מפותח דיו בעבודתו, יחד עם עיסוקו המתמשך במרחב ובמקום. פוקו הודה במספר ראיונות ב"אובססיה" שלו בהתייחסותו למרחב והבהיר בכמה רעיונות משלו מספר נקודות על אודות הקצאת מקום למערכים שונים של ידע/כוח. העדר דיון שיטתי במושג זה, כמו במושגים "מרחב" וב"מקום" בכלל, הוא אולי חלק מהעדר שיטתיות המאפיין את דיוניו של פוקו בכל עבודתו, על כך ארחיב בפרק על המתודה. אך הבהרה והעמקה במושג זה ובמושגים "מרחב" ו"מקום" יובילו, כפי שטוען עדי אופיר[3], לתובנות חדשות הן ביחס למהלך הפילוסופי של פוקו והן ביחס לפן המרחבי של ידע/כוח.

 

בעבודה זו אציג את מושג ה"הטרוטופיה" ואת חשיבותו בתפיסתו הגיניאולוגית-ארכיאולוגית של פוקו בהקשר של ידע/כוח ובהקשרים נוספים בעבודתו, ואראה שהוא אכן "דייר קנאי של המרחב" החולק על "צאצאי הזמן".

הפרק הראשון יוקדש להצגת מושג ה"הטרוטופיה" בהתייחס לידע וכוח ולגישתו הביקורתית בכללותה. הפרק השני מתאר את דרכי החקירה והפרק השלישי יציג את אמירתו החברתית-פוליטית והתרבותית כפי שהיא משתקפת מעבודתו מנקודת המבט ההטרוטופית.

 

 [1]מ. פוקו, הטרוטופיה, רסלינג הוצאת ספרים, 2003 , עמ' 7 .

[2]מ. פוקו, תולדות השיגעון בעידן התבונה, על מישל פוקו ועל ספרו, עדי אופיר, בית ההוצאה כתר-ירושלים, 1972 , עמ' 220 .

[3]ע. אופיר, עיון מחודש בפוקו: המיפוי של ידע כוח, עיון מ"א, 1992 , עמ' 187-188 .

 

 

קישור למאמר המלא

שלח לי דואר
ענן תגיות
קליופה דע את הסיפור של עצמך קטי פישר סדנאות לכתיבה יוצרת עריכה ספרותית ליווי אישי בכתיבה ספרותית חוות דעת על טקסט ספרותי לפני הגשתה להוצאה לאור או לפני פרסום אימון לכתיבה אימון אישי אימון קבוצתי סיפורי חיים כתיבת ביוגרפיות פיתוח קריירה ביטו קטי פישר - סדנאות לכתיבה יוצרת כתיבה יוצרת בכרמיאל ובצפון כתיבה יוצרת בצפון כתיבה יוצרת למבוגרים כתיבה ספרותית סיפור ביטוי עצמי אימון אימון אישי/עסקי סדנאות לארגונים אימון להתפתחות אישית מה הסיפור שלך סיפורים דפוסי חשיבה פרדיגמות. כתיבה יוצרת ספרות עריכה של ספרי פרוזה עריכה של ספרי ילדים וחריזה עריכת ספרי מדע בדיוני ופנטזיה' ליביה אהובתי בחלוף הרכבות הכלבלב בנעליים סופרים קוראים. סיפור קצר בורא פרי הגפן. עריכת ספרי ילדים עריכת ספרות עריכת טקסט עורך ספרותי עורכת ספרותית עורך לשוני. מאמרים מאמרים בספרות אידה פינק הגן המפליג למרחקים מול הראי עקבות כל הסיפורים אידה פינק רשימה על יצירתה של אידה פינק שואה זוועות השואה זמן זיכרון השואה מילה דוד וינפלד. חדר משלך חדר משלך ווירג'יניה וולף נשים וספרות כתיבה נשית כתיבה גברית חדר משלך והכנסה קבועה כל מי שרוצה לכתוב מסה השקפה מטריאליסטית תפיסה רומנטית גיין אייר שרלוט ברונטה מסורת של כתיבה נשית הנאמנות לעצמך ככותב אמילי ברונטה גיין אוסטין הטרוטופיה מישל פוקו "דייר קנאי של המרחב" תולדות השיגאון בעידן התבונה תפיסתו הגיניאולוגית - ארכיאולוגית של פוקו צאצאי הזמן עדי אופיר - עיון מחודש בפוקו המיפוי של ידע כוח המרחב הפיסי של הדברים המרחב המושגי של המילים על מרחבים אחרים מרחב ידע כוח הרצאה הרצאות מיתוסים ואגדות שינוי פרדיגמות שינוי הפרדיגמות הוא שינוי הסיפור הפיות נשארות מובטלות בקשות שאיפות. כתיבה יוצרת לנוער כתיבה יוצרת ככלי לביטוי עצמי.כתיבה יוצרת - סדנת קיץ אוגוסט 2013. מאמר על כתיבה יוצרת לספר על עצמי. חירות חירות אישית חירותנו האישית מימוש עצמי יעוד אימון לפיתוח קריירה. מתווה לסיפור. בחלוף הרכבות. סיפורים קצרים תבשיל החצץ קטי פישר. דע את עצמך דע את הפרדיגמות של עצמך שינוי פרדיגמות תבניות חשיבה סיפורים המשקפים את דפוסי החשיבה שלנו שינוי הסיפור. הזדמנויות החמצות והסיפורים שביניהם פראץ קפקא סיפור הדחייה סיפורים ופרקי התבוננות הסיפורים המשקפים את דפוסי החשיבה שלנו קליופה דע את הסיפור של עצמך הזדמניות כשלונות הפחד מכישלון. מיתוסים אגדות שינוי. יהודה עמיחי הזמן - יהודה עמיחי קובץ שירים שירים הבית מוקשים וקברים שירי המשך נתן זך יבשה אבודה - נתן זך אנטי מחיקון - נתן זך בית מגורים זמני עכשיו ברעש - קובץ שירים הזמן הוא דיירים בתים נצחיים הבית המקופל האימאג' הקונפליקט בין היסוד הקבוע ל ווירג'יניה וולף נשים וספרות כתיבה נשית מסה. נוער כותב כישורי כתיבה מיומנויות כתיבה טיפוח ועידוד כתיבה יוצרת ביטוי עצמי לבני נוער נוער בתקופת הסמארטפונים והטאבלט. הרצאה חוויתית אודיסאוס אודיסיאה הקשת של אודיסאוס השגת היעדים והמטרות הייחודיות שלך השיבה של אודיסאוס הביתה ייעוד חזון אוטנטי. השומר אחי אנוכי?! משמעות של "בית" כיצד אנו תופסים את המושג "בית" מערכות יחסים בין אחים מערכות יחסים בתוך המשפחה השתקפות של מערכות יחסים של בני המשפחה בספרות לכתוב על יחסים במשפחה במסגרת סדנאות לכתיבה סדנאות לכתיבה ויחסים במשפחה המלך ליר קין והבל. פשוט לכתוב סיפור לאה גולדברג האומנם עוד יבואו ימים פואטיקה של אריסטו פיית הסיפורים מימזיס קתרזיס לא פשוט לכתוב סיפור זמניות ועל-זמניות של ספר ארמונות בחול סיפורים לימי חול אוטנטיות בכתיבה ספרותית פיית הסיפורים. הקוסם מארץ עוץ סיפורים וקסמים קסמים אשליית הקסם הדבר החשוב ביותר סמוי מהעין הנסיך הקטן מילים וסיפורים הפער בין המילה לחוויה מלאכת הסיפור הסיפור כחיקוי של מלאכת הבריאה הפרשנויות של הסיפור הקורא והמילה הכתובה מה מסתתר מאחורי המילים מילים וסיפורים. השפה העברית שפת דיבור שפה רזה שפה ספרותית שפת כתיבה שפת התנ"ך התנ"ך כרב מכר לכתוב בדרך שלי לבטא את הקול הייחודי שלנו הקול הייחודי של הכותב קטי פישר סופרת יום הבלה בלה החתול במגפיים ניהול משברים משברים כהזדמנות ממשבר לצמיחה סיפורי ילדים מעשיות מהי בדיה היצירה הספרותית כבדיה חיקוי מציאות (מימזיס) היצירה הספרותית אמת או שקר השיבה המאוחרת ביצירה הספרותית קטי פישר כתיבה יוצרת קטי פישר עריכה ספרותית הרקליטוס אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים האודיסאה אודיסאוס פרנהיים עגנון אחרי עשרים שנה שיבה מוצלחת. קטי פישר - פיית הסיפורים קטי פישר - סופרת קטי פישר עורכת ספרותית אהבות מאושרות באגדות סיפורי חניכה סיפורי אגדות לכלוכית היפיפייה הנרדמת שלגייה אנה קארנינה רומיאו ויוליה מאדם בוברי מאחורי הגדר. כפתור ופרח בפה רך קטי פישר - כתיבה יוצרת קטי פישר - עריכה ספרותית מילים ציפור הנפש שלי מסכות ליווי ספרותי קורס כתיבת תוכן אונליין סדנת כתיבה אונליין סדנת כתיבה באינטרנט סדנת כתיבה מקוונת סדנת כתיבה בזום סדנאות כתיבה כותבים סיפורים איך להתמודד עם מחסומים בכתיבה ספרותית מחסומים בכתיבה סוגי מחסומים בכתיבה המלצה על עורך ספרותי עריכה ספרותית מחיר עורך לשוני עריכה לשונית קטי פישר עורכת סיפור אישי אוטוביוגרפיה כתיבת סיפורים ערכים וכתיבת סיפורים סיפור "שלוש המשאלות" קטי פישר - עורכת הכוח של המילה סופר סופרים קטי פישר - עורכת ספרותית